معرفی وخریدوفروش سكه هاي ماشيني

با تشکر از همه دو ستانی که وبلاگ من رو دنبال میکنند.

(( گالری آریا ))

پایگاه تخصصی سکه های ماشینی و اسکناسهای ایران افتتاح شد.

برای تماشای سایت جدید گالری آریا به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

www.sekemashini.ir

www.sekemashini.com

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم مرداد 1393ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

سكه هاي يك ريالي

 

شماره

مشخصات سكه

سال

بانكي

غيربانكي با كيفيت خوب

58-50

50 ديناري

1358

1500 ت


58-1

يك ريال

1358

۵00 ت


59-1

يك ريال

1359

۵00 ت


60-1

يك ريال سورشار‍ژ61

1-1360

۵۰۰۰۰


61-1

يك ريال

1361

۵۰۰ ت


62-1

يك ريال

1362

1000 ت


63-1

يك ريال

1363

3000ت


1-64-1

يك ريال-مبلغ وتاريخ ضخيم

1364

1000 ت


2-64-1

يك ريال-مبلغ وتاريخ نازك

1364

15000ت


1-65-1

يك ريال- تاريخ فشرده

1365

1000 ت


2-65-1

يك ريال - تاريخ باز

1365

۲500ت


1-66-1

يك ريال - گل درشت

1366

1500 ت


2-66-1

يك ريال- گل ريز

1366

1500 ت


67-1

يك ريال

1367

3000 ت


*59-1

يك ريال قدس

1359

500 ت


71-1

يك ريال دماوند

1371

35000 ت


72-1

يك ريال دماوند

1372

11۰۰۰۰ت


73-1

يك ريال دماوند

1373

40000 ت


74-1

يك ريال دماوند

1374

80۰۰۰ت


76-1

يك ريال دماوند

1376

65۰۰۰۰ت

موجودنیست


 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم اردیبهشت 1392ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

سكه هاي دو ريالي

 

شماره

مشخصات سكه

سال

بانكي

غيربانكي با كيفيت خوب

58-2

دو ريال

1358

1500ت


59-2

دو ريال

1359

1500ت


60-2

دو ريال

1360

1500 ت


61-2

دو ريال

1361

1000 ت


62-2

دو ريال

1362

1500ت


1-63-2

دو ريال لا "اسلامي" بلند

1363

70000ت


2-63-2

دو ريال لا "اسلامي" كوتاه

1363

15000 ت


1-64-2

دوريال- لا" اسلامي" كوتاه

1364

1500ت


2-64-2

دوريال لا"اسلامي " بلند

1364

3500ت


1-65-2

دوريال تاريخ فشرده لا "اسلامي" بلند

1365

1500ت


2-65-2

دوريال تاريخ فشرده لا "اسلامي" كوتاه

1365

10000ت


3-65-2

دو ريال تاريخ باز لا"اسلامي" بلند

1365

1500ت


4-65-2

دو ريال - تاريخ بازلا "اسلامي" كوتاه

1365

1500ت


66-2

دو ريال

1366

1500ت


67-2

دو ريال

1367

1000ت


 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم اردیبهشت 1392ساعت   توسط مهدي محمدپور | 


سكه هاي پنج ريالي


شماره

مشخصات سكه

سال ضرب

بانكي

غيربانكي با كيفيت خوب

58-5

پنج ريال

1358

3500ت

 

59-5

پنج ريال

1359

3500ت

 

60-5

پنج ريال

1360

2500ت

 

1-61-5

پنج ريال 1 تاريخ بلند و6 كوچك

1361

2000ت

 

2-61-5

پنج ريال 1 تاريخ كوتاه و 6 بزرگ

1361

2000ت

 

3-61-5

پنج ريال جمهوري با ضمه فاصله دار

1361

35000ت

 

4-61-5

پنج ريال جمهوري با ضمه بدون فاصله

1361

------

 

1-62-5

پنج ريال

1362

2500ت

 

2-62-5

پنج ريال - جمهوري باضمه

1362

------

 

1-63-5

پنج ريال

1363

5000ت

 

2-63-5

پنج ريال جمهوري باضمه

1363

------

 

64-5

پنج ريال

1364

2500ت

 

1-65-5

پنج ريال تاريخ ريز

1365

2500ت

 

2-65-5

پنج ريال تاريخ درشت

1365

2500ت

 

66-5

پنج ريال

1366

3000ت

 

67-5

پنج ريال

1367

2500ت

 

71-5

پنج ريال حافظ

1371

1000 ت

 

72-5

پنج ريال حافظ

1372

1000 ت

 

73-5

پنج ريال حافظ

1373

1500 ت

 

74-5

پنج ريال حافظ

1374

2000ت

 

75-5

پنج ريال حافظ

1375

8000ت

 

76-5

پنج ريال حافظ

1376

500ت

 

77-5

پنج ريال حافظ

1377

2500ت

 

78-5

پنج ريال حافظ

1378

500ت

 


+ نوشته شده در  یکشنبه یکم اردیبهشت 1392ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 
سكه هاي ده ريالي

شماره

مشخصات سكه

سال ضرب

بانكي

غيربانكي با كيفيت خوب

58-10

ده ريال

1358

12000ت


59-10

ده ريال

1359

30000ت


60-10

ده ريال

1360

8000ت


1-61-10

ده ريال تاريخ ريز 6و1 نزديك هم پشت باز

1361

4500ت


2-61-10

ده ريال - تاريخ ريز 6و1 نزديك هم پشت بسته

1361

5000ت


3-61-10

ده ريال - تاريخ ريز 6و1 جدااز هم پشت باز

1361

4500ت


4-61-10

ده ريال تاريخ درشت پشت باز

1361

60000ت


5-61-10

ده ريال تاريخ درشت پشت بسته

1361

4500 ت


1-62-10

ده ريال پشت باز

1362

70000ت


2-62-10

ده ريال پشت بسته

1362

4500ت


1-63-10

ده ريال پشت باز

1363

75000ت


2-63-10

ده ريال پشت بسته

1363

100000ت


1-64-10

ده ريال صفرريز نوشته پشت باز

1364

4500ت


2-64-10

ده ريال صفر ريز نوشته پشت بسته

1364

------


3-64-10

ده ريال صفر درشت نوشته پشت باز

1364

12000 ت


4-64-10

ده ريال صفر درشت نوشته پشت بسته

1364

8000 ت


5-64-10

ده ريال صفر مستطيل يك 10 ريال نازك نوشته پشت باز

1364

7000 ت


6-64-10

ده ريال صفر مستطيل يك 10 ريال نازك نوشته پشت بسته

1364

50000ت


7-64-10
8-64-10

ده ريال صفر مستطيل يك 10 ريال ضخيم نوشته پشت باز

ده ريال  صفر مستطيل يك 10 ريال ضخيم نوشته پشت بسته

13641364

5000 ت60000ت

1-65-10

ده ريال تاريخ ريز

1365

4500 ت


2-65-10

ده ريال تاريخ متوسط

1365

100000ت


3-65-10

ده ريال تاريخ درشت

1365

100000ت


66-10

ده ريال

1366

8000 ت


1-67-10

ده ريال تاريخ ريز

1367

------


2-67-10

3-67-10

ده ريال تاريخ درشت

ده ريال -7 تاريخ نازك

1367

1367

6000 ت

------

         

     

*1-58-10

ده ريال يادبود اولين سالگرد انقلاب ضرب صاف

1358

4500 ت


*2-58-10

ده ريال يادبود اولين سالگرد انقلاب ضرب برجسته

1358

4500 ت


* 61-10

ده ريال قدس بزرگ

1361

6000 ت


*1-68-10

ده ريال - قدس كوچك 10 مبلغ درشت

1368

1000 ت


*2-68-10

ده ريال قدس كوچك 10 مبلغ ريز

1368

1000 ت


71-10

ده ريال فردوسي

1371

1000 ت


72-10

ده ريال فردوسي

1372

1000 ت


73-10

ده ريال فردوسي

1373

1500 ت


1-74-10

ده ريال فردوسي

1374

2500ت


2-74-10

ده ريال فردوسي سورشارژ 4 روي 2

1374

4000 ت


75-10

ده ريال فردوسي

1375

1000 ت


76-10

ده ريال فردوسي

1376

1000 ت


 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم اردیبهشت 1392ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

سكه هاي بيست ريالي

 

شماره

مشخصات سكه

سال ضرب

بانكي

غيربانكي با كيفيت خوب

***20

بيست ريال - دوطرف جمهوري

------

------


58-20

بيست ريال

1358

30000ت


1-59-20

بيست ريال - نازك

1359

50000ت


2-59-20

بيست ريال - ضخيم

1359

70000ت


3-59-20

بيست ريال 9 تاريخ صاف

1359

------


60-20

بيست ريال

1360

12000ت


61-20

بيست ريال

1361

4500ت


1-62-20

بيست ريال صفر مبلغ كوچك

1362

12000 ت


2-62-20

بيست ريال صفر مبلغ درشت

1362

25000ت


63-20

بيست ريال

1363

20000ت


1-64-20

بيست ريال صفر مبلغ كوچك

1364

50000ت


2-64-20

بيست ريال صفر مبلغ درشت

1364

25000ت


65-20

بيست ريال

1365

4500 ت


66-20

بيست ريال

1366

9000ت


67-20

بيست ريال

1367

7000 ت


*1-58-20

بيست ريال يادبود هجرت ضرب صاف

1358

10000 ت


*2-58-20

بيست ريال يادبود هجرت ضرب برجسته

1358

10000 ت


*59-20

بيست ريال يادبود دومين سالگرد انقلاب

1359

7000 ت


*60-20

بيست ريال يادبود سومين سالگرد انقلاب

1360

4500 ت


*1-67-20

بيست ريال يادبود بانكداري ضرب صاف

1367

17000ت


*2-67-20

بيست ريال يابود بانكداري ضرب برجسته

1367

17000 ت


*1-68-20

بيست ريال يادبود دفاع مقدس 20مشت

1368

1000 ت


*2-68-20

بيست ريال يادبود دفاع مقدس 22 مشت

1368

1000 ت


 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم اردیبهشت 1392ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

سكه هاي پنجاه ريالي

شماره

مشخصات سكه

سال ضرب

بانكي

غيربانكي با كيفيت خوب

59-50

پنجاه ريال

1359

18000ت


1-60-50

پنجاه ريال – بانك مركزي ايران

1360

16000ت


 

 

 

 

 

1-61-50

پنجاه ريال – بانك مركزي ايران

1361

7000ت


2-61-50

پنجاه ريال – بانك مركزي جمهوري اسلامي

1361

8000 ت


62-50

پنجاه ريال

1362

100000ت


63-50

پنجاه ريال

1363

85000ت


64-50

پنجاه ريال

1364

18000ت


65-50

پنجاه ريال

1365

18000ت


1-66-50

پنجاه ريال – نوشته درياها گود

1366

25000ت


2-66-50

پنجاه ريال – نوشته درياها برجسته

1366

35000ت


67-50

پنجاه ريال

1367

25000ت


68-50

پنجاه ريال ( مسي)

1368

65000ت


*67-50

پنجاه ريال – يادبود دهمين سالگرد انقلاب

1367

40000ت


68-50

پنجاه ريال ( نيكلي)

1368

25000ت


69-50

پنجاه ريال

1369

30000ت


1-70-50

پنجاه ريال – نوشته درياها گود

1370

15000ت


2-70-50

پنجاه ريال – نوشته درياها برجسته

1370

10000ت


1-71-50

پنجاه ريال – صفرمبلغ ريز

1371

8000 ت


2-71-50

پنجاه ريال – صفرمبلغ درشت –نوشته ها ضخيم

1371

25000ت


72-50

پنجاه ريال

1372

3500ت


73-50

پنجاه ريال

1373

3500ت


74-50

پنجاه ريال

1374

8000 ت


75-50

پنجاه ريال

1375

2500 ت


76-50

پنجاه ريال

1376

1000 ت


1-77-50

پنجاه ريال- تاريخ ريز

1377

1000 ت


2-77-50

پنجاه ريال-تاريخ درشت

1377

2000 ت


78-50

پنجاه ريال

1378

1000 ت


79-50

پنجاه ريال

1379

1500 ت


80-50

پنجاه ريال

1380

1500 ت


81-50

پنجاه ريال

1381

35000ت


82-50

پنجاه ريال

1382

1000 ت


83-50

پنجاه ريال

1383

700 ت


85-50

پنجاه ريال

1385

700 ت


+ نوشته شده در  یکشنبه یکم اردیبهشت 1392ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

سكه هاي صد ريالي

شماره

مشخصات سكه

سال ضرب

بانكي

غيربانكي با كيفيت خوب

71-100

صد ريال

1371

15000ت


1-72-100

صد ريال – مبلغ ریز

1372

25000ت


2-72-100

صد ريال – مبلغ درشت

1372

5000 ت


73-100

صد ريال

1373

6000 ت


74-100

صد ريال

1374

5000 ت


75-100

صد ريال

1375

3000 ت


76-100

صد ريال

1376

1000 ت


77-100

صد ريال

1377

1000 ت


78-100

صد ريال

1378

1000 ت


79-100

صد ريال

1379

1000 ت


80-100

صد ريال

1380

1000 ت


81-100

صد ريال

1381

6000 ت


82-100

صد ريال

1382

1000 ت


83-100

صد ريال( برنزي)

1383

700 ت


84-100

صد ريال(برنزي)

1384

1000 ت


85-100

صد ريال(برنزي)

1385

500 ت


+ نوشته شده در  یکشنبه یکم اردیبهشت 1392ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

سكه هاي ۲۵۰ ريالي

 

شماره

مشخصات سكه

سال ضرب

بانكي

غيربانكي با كيفيت خوب

72-250

دويست وپنجاه ريال

1372

20000ت


73-250

دويست وپنجاه ريال

1373

20000 ت


74-250

دويست وپنجاه ريال

1374

12000 ت


75-250

دويست وپنجاه ريال

1375

10000 ت


76-250

دويست وپنجاه ريال

1376

6000 ت


77-250

دويست وپنجاه ريال

1377

6000 ت


78-250

دويست وپنجاه ريال

1378

6000 ت


79-250

دويست وپنجاه ريال

1379

10000 ت


80-250

دويست وپنجاه ريال

1380

180000ت


1-81-250

دويست وپنجاه ريال- مبلغ صاف

1381

3000 ت


2-81-250

دويست وپنجاه ريال مبلغ برجسته

1381

5000 ت


1-82-250

دويست وپنجاه ريال مبلغ صاف

1382

5000 ت


2-82-250

دويست وپنجاه ريال مبلغ برجسته

1382

2500ت


83-250

دويست وپنجاه ريال

1383

1200 ت


84-250

دويست وپنجاه ريال

1384

2500 ت


85-250

دويست وپنجاه ريال

1385

1000 ت


86-250

دويست وپنجاه ريال

1386

1000 ت


87-250

دويست وپنجاه ريال

1387

700 ت


88-250

دويست وپنجاه ريال

1388

1000 ت


89-250

دويست وپنجاه ريال

1389

400 ت


90-250

دويست وپنجاه ريال

1390

300 ت


 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم اردیبهشت 1392ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

سكه هاي ۵۰۰ ريالي

 

شماره

مشخصات سكه

سال ضرب

بانكي

غيربانكي با كيفيت خوب

83-500

پانصد ريال

1383

3000ت


84-500

پانصد ريال

1384

4000ت


85-500

پانصد ريال

1385

2500ت


86-500

پانصد ريال

1386

1500 ت


87-500

پانصد ريال

1387

1000 ت

------

88-500

پانصد ريال

1388

2000ت


89-500

پانصد ريال

1389

800 ت


*90-500

پانصدريال- يادبودخرمشهر

1390

500 ت


90-50

پانصد ریال

1390

500 ت


 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم اردیبهشت 1392ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

سكه هاي ۱۰۰۰و۲۰۰۰و۵۰۰۰ ريالي

شماره

مشخصات سكه

سال ضرب

بانكي

غيربانكي با كيفيت خوب

87-1000

هزار ريال

1387

3000 ت

------

88-1000

هزار ريال

1388

5000 ت

------

89-1000

هزار ريال

1389

2000 ت

------

*89-1000

هزار ريال عيد قربان

1389

1500 ت

------

*89-1000

هزار ريال عيد غدير

1389

1500 ت

------

*89-1000

هزار ريال روز آمار

1389

10000ت

------

*90-1000

هزار ريال نيمه شعبان

1390

1000 ت

------

*89-2000

*91-2000

دوهزار ريال

دوهزار ریال چشم انداز

1389

1391

1200 ت

1500 ت

------

*89-5000

پنج هزار ريال

1389

1500ت

------

*89-5000

پنج هزارريال -هفته وحدت

1389

7000ت

------

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم اردیبهشت 1392ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مجموعه ۴۱ عددی سکه های جمهوری اسلامی از ۵۰ دیناری سال ۱۳۵۸ تا ۱۰۰۰ ریالی نیمه شعبان بصورت بانکی همراه با آلبوم قیمت ۵۰۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم مرداد 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،این بانک به مناسبت ولادت حضرت قائم (عج) اقدام به ضرب سکه 1.000 ریالی نموده است. در همین رابطه پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی مصاحبه کوتاهی با آقای قیاسوند مدیراداره نشر اسکناس و خزانه در خصوص مشخصات ،  طرح وحجم تولید سکه یادشده ترتیب داده است که در پی می آید .
س: لطفاً درخصوص مشخصات این سکه توضیح دهید.
ج: ابتدا فرارسیدن ماه شعبان و همچنین ولادت حضرت قائم(عج) را تبریک عرض می‌کنم انشاءا.. همه ما بتوانیم از برکات این ماه بهره‌مند شویم.
همانگونه که اطلاع‌دارید قبل از ضرب سکه یاد شده، سکه‌های متنوعی توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت‌های گوناگون از قبیل اعیاد سعید قربان و غدیر، هفته وحدت روز جهانی آمار و سالروز آزادی خرمشهر ضرب شده‌است. ضرب سکه مورد بحث نیز در ادامه همین فعالیت‌هاست. آلیاژ سکه یادبود ضرب شده آلومینیوم برنز است. وزن آن 6/4گرم و قطر آن 23 میلی‌متر و عیار و رنگ این سکه همانند سکه‌های رایج 250، 500و1.000 ریالی است.
س: در مورد طرح رو و پشت سکه توضیح دهید.
ج: برروی سکه، ارزش قانونی سکه و در پشت آن طرحی از گل نرگس به یاد مادر گرامی حضرت حجت(عج) نقش بسته است. در بالای این طرح عبارت نیمه شعبان درج شده‌است.
س: برای تولید چه تعداد از این سکه برنامه‌ریزی شده‌است؟
ج: به همت همکاران عزیز و پرتلاش سازمان تولید اسکناس و مسکوک، برای تولید 60میلیون  قطعه سکه برنامه ر‌یزی شده است که در روز شریف نیمه شعبان و همزمان با تولد حضرت امام زمان(عج) منتشر خواهد شد.

 

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

1000 ريالي نيمه شعبان

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1390

۲۵۰ تومان

------

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم تیر 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

co1000Rls.jpgcr1000Rls.jpg

مبلغ اسمی: 1000 ريال
تاريخ انتشار: اسفند ماه 1387
تصوير روی سکه: مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" و قله دماوند در بالا، سال ضرب در پائين، خوشه گندم در حاشيه.
تصوير پشت سکه: پل خواجو و خورشيد
وزن (گرم): 8/5
قطر (ميليمتر): 7/23
ترکيب آلياژی:

مس، نيکل و آلومينيوم

 

1000 ريالي

بانكي

1387

400 تومان

1388

300 تومان

1389

250 تومان

يادبود روز آمار

1000 تومان

يادبود عيد غدير

500 تومان

يادبود عيد قربان

500 تومان

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم تیر 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مجموعه سکه های ۱-۵-۱۰-۵۰-۱۰۰-۲۵۰-۵۰۰ ریالی

مجموعه بالا همراه با ۱ ریالی دماوند سال ۱۳۷۶ به مبلغ ۳۸۰۰۰ تومان. تمام شد

همراه با ۱ ریالی دماوند سال ۱۳۷۴ به مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان.

همراه با ۱ ریالی ۱۳۷۱ به مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان

همراه با ۱ ریالی ۱۳۷۲ به مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان

همراه با ۱ ریالی ۱۳۷۳ به مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم خرداد 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

صحیتهای آقاي مهندس صنيعي مديرکل سازمان توليد اسکناس ومسکوک وتوضیحات در مورد این سکه:

سکه يادبود مورد بحث  500 ريالي است که آلياژ آن آلومينيوم برنز، وزن آن 5/3 گرم و قطرآن 3/20 ميلي‌متر مي‌باشد و عيار و رنگ اين سکه دقيقاً همانند سکه‌هاي رايج 250، 500 و 1000 ريالي است.
طرح پشت سکه يادبود 500 ريالي شامل طرح گل لاله است که نشان از روح باعظمت جوانان رشيد با نام و گمنامي دارد که جان برکف جنگيدند و خون پاک خود را عاشقانه نثار خونين شهر کردند و نقش کبوتر که بر يکي از گل برگ‌هاي لاله، تصوير شده، نمادي است از آزادي و رهايي شهيد از تمامي قيد و بندهاي زميني، براي آزاد نمودن زمين مقدسي از وطن.
سه طرف اين لاله را لاله‌هاي ديگر پوشانده‌اند و جمله معروف " خرمشهر را خدا آزاد کرد" از حضرت امام خميني (ره) در بالاي گل لاله نقش بسته است. 
حدود 50 ميليون قطعه از اين سکه ضرب و منتشر خواهد شد.

500 ريال يادبودآزادسازي خرمشهر

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1390

1۵0 تومان

-----

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.


 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم خرداد 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۵۰ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۹ الی ۱۳۶۸

شرح روی سکه : شرکت گاز و خوشه گندم

شرح پشت سکه : نقشه ایران 

جنس سکه : مس ونیکل وآلومینیوم

وزن سکه : ۱۰ گرم          

قطر سکه : ۲۶.۲ میلی متر

50 ريالي زرد (برنز)

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1359

۵000 تومان

۷00 تومان

1360

۵000 تومان

۷00 تومان

1361

3000 تومان

۴00 تومان

1362

2۵000 تومان

۵۰۰۰ تومان

1363

۳۰000 تومان

۱۰۰۰۰ تومان

1364

۱۰000 تومان

۱۰00 تومان

1365

۸000 تومان

۱۰00 تومان

1366

7000 تومان

700 تومان

1367

۸۰۰۰ تومان

۱۰00 تومان

1368

۲۵۰۰۰تومان

1۰000 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم فروردین 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

co50Rls.jpgcr50rls.jpg

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۵۰ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۵

شرح روی سکه : جمهوری اسلامی ایران

شرح پشت سکه : بارگاه حضرت معصومه (ع)

جنس سکه : مس ونیکل وآلومینیوم

وزن سکه : ۳.۵ گرم          

قطر سکه : ۲۰.۲ میلی متر

50 ريالي برنز بارگاه حضرت معصومه

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1383

۵00 تومان

۱۰۰ تومان

1385

۸۰۰ تومان

۲۰۰ تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم فروردین 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 
 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۵۰۰ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۵

شرح روی سکه : جمهوری اسلامی ایران

شرح پشت سکه : سیمرغ وگل

جنس سکه : مس ونیکل هسته مرکزی .مس ونیکل وآلومینیوم حلقه دور

وزن سکه : ۸.۹ گرم

قطر سکه : ۲۷.۲۵ میلی متر

500 ريالي دوفلزي

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1383

۸00 تومان

۲00 تومان

1384

۲۵00 تومان

۴00 تومان

1385

۸00 تومان

۲00 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی : ۱ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۷۱ الی ۱۳۷۴وسال۱۳۷۶

شرح روی سکه : جمهوری اسلامی ایران

شرح پشت سکه : قله دماوند

جنس سکه : مس ونیکل و روی

وزن سکه : ۱.۴گرم          

قطر سکه : ۱۶.۳ میلی متر

1 ريالي دماوند

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1371

۳000 تومان

------

1372

۳000 تومان

------

1373

۳۵00 تومان

------

1374

۳۵00 تومان

------

1376

3۵000 تومان(تمام شد)

------

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی : ۱ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۹

شرح روی سکه : یوم القدس وشاخه لاله

شرح پشت سکه : تصویر مسجدالاقصی

جنس سکه : فولاد وبرنز -سکه ساندویچی یا کلدد 

وزن سکه : ۲.۵گرم          

قطر سکه : ۲۰.۲۵ میلی متر

1 ريالي قدس

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1359

۵۰۰ تومان

100 تومان

پشت سكه ك تبديل به گ شده

------

300 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۷

شرح روی سکه : برگ زیتون

شرح پشت سکه : جمهوری اسلامی ایران وگل لاله

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۱.۷۵گرم          

قطر سکه : ۱۸.۲ میلی متر

1 ريالي نيكل

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1358

۶00 تومان

1۵0 تومان

1359

۶00 تومان

1۵0 تومان

1361

۶00 تومان

1۵0 تومان

1362

۶00 تومان

1۵0 تومان

1363

۳۵00 تومان

1۰00 تومان

1364 تاريخ ومبلغ ضخيم

۱۳۶۴ تاريخ ومبلغ نازك

۷00 تومان

۱۵۰۰۰ تومان

۲00 تومان

۳۰۰۰ تومان

1365 تاريخ فشرده

1365 تاريخ باز

۶00 تومان

7000 تومان

1۵0 تومان

۲000 تومان

1366

۱۵00 تومان

۳00 تومان

1367

۲۰00 تومان

۴00 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی : ۵۰ دینار

تاریخ ضرب : ۱۳۵۸

شرح روی سکه : برگ زیتون

شرح پشت سکه : شیر وشمشیر

جنس سکه : آهن روکش برنز- سکه سندویچی یا کلدد

وزن سکه : ۲.۵گرم          

قطر سکه :  ۲۰ میلی متر

50 ديناري فولادي

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1358

۵00 تومان

100 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی : ۵  ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۷۱ الی ۱۳۷۸

شرح روی سکه : جمهوری اسلامی ایران

شرح پشت سکه : آرامگاه حافظ

جنس سکه : مس ونیکل و روی

وزن سکه : ۲گرم          

قطر سکه : ۱۹.۲میلی متر

5 ريالي برنز

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1371

۵۰۰ تومان

1۵0 تومان

1372

۵۰۰ تومان

1۵0 تومان

1373

۵۰۰ تومان

1۵0 تومان

1374

۳۰۰۰ تومان

۴00 تومان

1375

۵۰۰۰ تومان

۱۵00 تومان

1376

۱۰00 تومان

۳00 تومان

1377

۲۵۰۰ تومان

۵۰۰ تومان

1378

۱۰00 تومان

۳00 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۵ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۷

شرح روی سکه : برگ زیتون

شرح پشت سکه : جمهوری اسلامی ایران وگل لاله

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۴.۶گرم          

قطر سکه : ۲۴.۷۵میلی متر

5 ريالي نيكل

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1358

1500 تومان

۳00 تومان

1359

۲000 تومان

۴00 تومان

1360

1000 تومان

200 تومان

1361

۱۵۰۰ تومان

۳00 تومان

1362

1۰00 تومان

۲00 تومان

1363

۵000 تومان

1۲00 تومان

1364

1000 تومان

200 تومان

1365تاريخ ریز

1365 تاريخ درشت

1000 تومان

1500 تومان

200 تومان

300 تومان

1366

1000 تومان

200 تومان

1367

1000 تومان

200 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی : ۲ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۷

شرح روی سکه : برگ زیتون

شرح پشت سکه : جمهوری اسلامی ایران وگل لاله

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۳گرم          

قطر سکه :۲۲.۲ میلی متر

2 ريالي نيكل

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1358

۷00 تومان

1۵0 تومان

1359

۷00 تومان

1۵0 تومان

1360

۷00 تومان

1۵0 تومان

1361

۷00 تومان

1۵0 تومان

1362

1000 تومان

200 تومان

1363

۵000 تومان

1۰00 تومان

1364

1۵00 تومان

۳00 تومان

1365تاريخ فشرده

1365 تاريخ باز

۱۵۰۰ تومان

۱۵۰۰ تومان

۳۰۰ تومان

۳۰۰ تومان

1366

1۵00 تومان

۳00 تومان

1367

1۰00 تومان

200 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱۰ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۸

شرح روی سکه : جمهوری اسلامی ایران

شرح پشت سکه : تصویر سه شاخه گل لاله ۲۲ بهمن ۱۳۵۸

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۷ گرم          

قطر سکه : ۲۷.۷۵ میلی متر

10 ريالي يادبود 22 بهمن

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1358 ضرب صاف

۱۳۵۸ ضرب برجسته

۱۳۵۸ پرسی نوشته محمدرضا شاه پهلوی پشت سکه

۲۰00 تومان

۳۵۰۰ تومان

۲۰۰۰۰ تومان

۴00 تومان

۶۰۰ تومان

------

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱۰ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۷

شرح روی سکه : برگ زیتون

شرح پشت سکه : جمهوری اسلامی ایران وگل لاله

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۷گرم          

قطر سکه : ۲۷.۷۵میلی متر

10 ريالي نيكل

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1358

۳000 تومان

300 تومان

1359

۳۰۰۰ تومان

300 تومان

1360

2000 تومان

300 تومان

1361 نوشته باز تاريخ ريز-6و1 نزديك هم

1361 نوشته بسته تاريخ ريز- 6و1نزديك هم

1361 نوشته باز تاريخ ريز -6و1 جداازهم

1361 نوشته باز تاريخ درشت

1361 نوشته بسته تاريخ درشت

۳000 تومان

۸000 تومان

۵000 تومان

۵۰000 تومان

2000 تومان

۳00 تومان

۸00 تومان

۷00 تومان

۸000 تومان

300 تومان

1362 نوشته پشت باز

1362 نوشته پشت بسته

40000 تومان

2000 تومان

8000 تومان

300 تومان

1363 نوشته پشت باز

1363 نوشته پشت بسته

۴0000 تومان

30000 تومان

10000 تومان

10000 تومان

1364 صفر مبلغ ریز-نوشته پشت باز

۱۳۶۴صفرمبلغ ریز -نوشته پشت بسته

1364 صفرمبلغ درشت - پشت بسته

۱۳۶۴صفرمبلغ درشت-پشت باز

۱۳۶۴صفرمستطیل-نوشته باز

۱۳۶۴صفرمستطیل -نوشته بسته

۴۰۰۰ تومان

------

۵000 تومان

۵۰۰۰ تومان

۵۰۰۰ تومان

۲۰۰۰۰ تومان

۵00 تومان

------

۸00 تومان

۸۰۰ تومان

۸۰۰ تومان

۲۰۰۰ تومان

 

1365تاريخ ريز

1365 تاريخ متوسط

1365 تاريخ درشت

2000 تومان

۷0000 تومان

۶۰000 تومان

300 تومان

1۲000 تومان

۱۰000 تومان

1366

2000 تومان

۳00 تومان

1367تاريخ ريز

1367 تاريخ درشت

1367 عدد 7 تاريخ نازك

100000  تومان

2000 تومان

50000 تومان

۱۵۰۰۰ تومان

300 تومان

10000 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱۰ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۶۱

شرح روی سکه : یا ایهاالمسلمون اتحدو ومسجد الاقصی

شرح پشت سکه : جمهوری اسلامی ایران وخانه خدا

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۷ گرم          

قطر سکه : ۲۷.۷۵ میلی متر

10 ريالي يادبود روز قدس(بزرگ)

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1361

۳500 تومان

500 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱۰ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۷۱ الی ۱۳۷۶

شرح روی سکه : جمهوری اسلامی ایران

شرح پشت سکه : آرامگاه فردوسی

جنس سکه : مس ونیکل و روی

وزن سکه : ۳ گرم          

قطر سکه : ۲۱.۲ میلی متر

10 ريالي زرد آرامگاه فردوسي

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1371

500 تومان

100 تومان

1372

500 تومان

100 تومان

1373

۱۰۰۰ تومان

۲00 تومان

1374

۱۳۷۴ سورشارژروی ۷۲

۱۰۰۰ تومان

۷۰۰۰ تومان

۲00 تومان

۱۵۰۰ تومان

1375

500 تومان

100 تومان

1376

500 تومان

100 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱۰ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۶۸

شرح روی سکه : یا ایهاالمسلمون اتحدو ومسجد الاقصی

شرح پشت سکه : جمهوری اسلامی ایران وخانه خدا

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۳ گرم          

قطر سکه : ۲۱.۴ میلی متر

10 ريالي يادبود روز قدس(كوچك)

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1368 (مبلغ ۱۰ درشت)

۱۳۶۸ (مبلغ۱۰ ریز)

۲000تومان

۱۰۰۰ تومان

۴00 تومان

۲۰۰ تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

بانک مرکزی ایران سکه یادبود ۱۰۰۰ ریالی به مناسبت آمار در سال ۱۳۸۹ ضرب و توزیع نموده است.

مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" و قله دماوند در بالا، سال ضرب در پائين، عبارت "یاد بود روز جهانی آمار " در حاشیه سمت راست و عبارت "20 اکتبر- 28 مهرماه " در حاشیه سمت چپ

1000 ريالي يادبود روز آمار

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1389

1۵00 تومان

------

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 
انتشار سکه یاد بود هفته وحدت از اول اسفند ماه

 روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : برای نخستین بار سکه یادبودی به مناسبت میلاد با سعادت رسول ختمی مرتبت ، پیامبر صلح و دوستی و مودت ، حضرت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت  ،توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می گردد .
  در یک طرف این سکه یادبود ، ارزش قانونی آن که برابر 5000 ریال می باشد به همراه دو خوشه گندم در اطراف و در روی دیگر نقش برجسته ای از گل های محمدی با نوشته های «میلاد حضرت نبی اکرم (ص) و هفته وحدت » و در زیر آن سال ضرب سکه بصورت هجری شمسی و قمری (1432-1389)نقش بسته است
  این سکه یادبود که در روز اول اسفند ماه سال جاری منتشر می شود ، دارای 12 گرم وزن و 3/28 میلی متر قطر با آلیاژی از مس و نیکل و آلومینیوم است که با تلاش کارکنان مجرب سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طراحی و ضرب شده است .

 

5000 ريالي يادبود هفته وحدت

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1389

800 تومان

------

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.


 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :20 ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۷

شرح روی سکه : برگ زیتون

شرح پشت سکه : جمهوری اسلامی وگل لاله

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۹ گرم          

قطر سکه : ۳۰.۸میلی متر

20 ريالي نيكل

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1358

۵۰00 تومان

۶00 تومان

1359

۶۰۰۰ تومان

۷00 تومان

1360

۴۰۰۰ تومان

۴00 تومان

1361

۳۰۰۰ تومان

۴00 تومان

1362 صفرمبلغ کوچک

۱۳۶۲ صفرمبلغ بزرگ

۳۰00 تومان

۱۲۰۰۰ تومان

۴00 تومان

۱۲۰۰ تومان

1363

۱۰۰۰۰ تومان

۲۰۰۰ تومان

1364 صفرمبلغ کوچک

۱۳۶۴ صفرمبلغ بزرگ

۱۲۰00 تومان

۵۰۰۰ تومان

۱۲۰0 تومان

۷۰۰ تومان

1365

۳۰00 تومان

۴00 تومان

1366

۳۰00 تومان

۴00 تومان

1367

۳۰00 تومان

۴00 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 
 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :20 ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۸

شرح روی سکه : برگ زیتون

شرح پشت سکه : نیم کره .خورشید استقلال آرادی

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۹ گرم          

قطر سکه : ۳۰.۸میلی متر

20 ريالي يادبود 1400 مين سال هجرت

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1358 ضرب صاف

۱۳۵۸ ضرب برجسته

۴۰۰۰ تومان

۴۰۰۰ تومان

۸00 تومان

۸۰۰ تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۲۰ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۶۷

شرح روی سکه : جمهوری اسلامی ایران

شرح پشت سکه : لبیک یا خمینی.یادبود هشت سال دفاع مقدس 

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۴.۶ گرم          

قطر سکه : ۲۳.۹ میلی متر

20 ريالي يادبود هشت سال دفاع مقدس

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1368(۲۰ مشت)

۱۳۶۸ (۲۲ مشت)

1۰00تومان

۲۰۰۰ تومان

۲00 تومان

۳۰۰ تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :20 ریال

تاریخ ضرب : 1367

شرح روی سکه : آرم هفته بانکداری اسلامی.چرخ دنده سمبل ساختمان ودو دست متحد

شرح پشت سکه : جمهوری اسلامی ایران وگل لاله

جنس سکه : آهن روکش برنز-سکه ساندویچی یا کلدد

وزن سکه : ۹گرم          

قطر سکه : ۳۰.۸میلی متر

20 ريالي يادبود هفته بانكداري

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1367 ضرب صاف

۱۳۶۷ ضرب برجسته

۵۰۰۰ تومان

۵۰۰۰ تومان

۱۰۰۰ تومان

۱۰۰۰ تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :20 ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۶۰

شرح روی سکه : سومین سالگرد پیروزی خون برشمشیر

شرح پشت سکه : جمهوری اسلامی ایران

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۹ گرم          

قطر سکه : ۳۰.۸میلی متر

 20 ريالي يادبود سومين سالگردانقلاب

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1360

۳۰00 تومان

۵00 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 
 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :20 ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۹

شرح روی سکه : تصویرگل وتاریخ ۲ بهمن ۵۹

شرح پشت سکه : جمهوری اسلامی ایران

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۹ گرم          

قطر سکه : ۳۰.۸میلی متر

20ريالي يادبود دومين سالگردانقلاب

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1359

۳۵۰۰ تومان

500 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۵۰ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۰

شرح روی سکه : شرکت گاز و خوشه گندم

شرح پشت سکه : نقشه ایران 

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۷ گرم          

قطر سکه : ۲۶.۲میلی متر

50 ريالي نيكل نقشه

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1368

2000 تومان

400 تومان

1369

۵۰۰۰ تومان

۷۰۰ تومان

1370

2000 تومان

400 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ یک وبلاگ تخصصی در زمینه سکه های ضرب شده از دوران قاجاریه تا سکه های رایج در جمهوری اسلامی ایران است وكليه اطلاعات در مورد سكه هاي ماشيني را دراختیار شما عزیزان قرار میدهیم.
درصورت نیاز به هر یک از سکه های موجود در سایت میتوانید از طریق ایمیل eskenaskade@yahoo.com یا گذاشتن نظر در وبلاگ جهت خرید اقدام فرمایید.
شماره تماس جهت مشاوره يا خريد09352225330 ميباشد.(پیامک بزنید)

پیوندهای روزانه
اسكناسهاي ايران( گالری آریا)
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
مرداد 1393
مرداد 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
تیر 1391
فروردین 1391
شهریور 1390
مرداد 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
اسفند 1389
بهمن 1389
آرشیو موضوعی
سکه های محمدرضاشاه پهلوی
سکه های رضا شاه پهلوی
سکه های جمهوری اسلامی
حراجی سکه
سکه رول بانک مرکزی
سکه های احمدشاه قاجار
سکه های محمدعلی شاه قاجار
سکه های مظفرالدین شاه قاجار
سکه های ناصر الدین شاه قاجار
فروش مجموعه های سکه
سکه های ارور و واریته
پیوندها
بانك مركزي جمهوري اسلامي
اسكناسهاي ايران
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM